C WALL by Wall Solution

ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป C WALL ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยเทคโนโลยีจากยุโรป ด้วยการนำเอาเม็ดเซรามิคมวลเบาคุณภาพสูงขนาดเล็ก ที่มีความแข็งแรงมาเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ทำให้ได้แผ่นคอนกรีตมวลเบา C WALL ที่มีมาตรฐาน น้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตมวลเบาทั่วไป และยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก บนพื้นที่แห้งและเปียกอีกด้วย
  • แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป C WALL ถูกออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีจากยุโรป ทำให้แผ่นผนัง C WALL ได้มาตรฐานทุกแผ่น โดยด้านข้างของแผ่นได้รับการออกแบบให้มีความโค้งรับกันทั้งสองด้าน ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและสามารถใช้ปูนกาวเชื่อมต่อผนังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมความแข็งแรงให้กับรอยต่อของผนังได้เป็นอย่างดี
  • เม็ดเซรามิคมวลเบาคุณภาพสูง ขนาดเล็ก ที่มีความแข็งแรงมาเป็นส่วนประกอบหลักของผนังคอนกรีตมวลเบา ทำให้ผนังมีความแข็งแรงกว่าวัสดุมวลเบาชนิดอื่น และน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตมวลเบาทั่วไป ทำให้ผนังคอนกรีตมวลเบา C WALL มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
คุณสมบัติพิเศษของผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

Light Weight

ด้วยคุณสมบัติของเม็ดเซรามิคมวลเบาที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,100 °C เป็นส่วนผสมหลักของผนังคอนกรีต C WALL ทำให้ผนังมีน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตทั่วไป ขนย้ายสะดวก ง่ายต่อการติดตั้ง

Strength

ด้วยการผลิตที่พัฒนาจากยุโรป ทำให้ผนังมีความแข็งแกร่ง สามารถเจาะยึดแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักได้อย่างดี

Save

ลดต้นทุนค่าแรงงาน ใช้คนงานต่อวันน้อยกว่า และได้ปริมาณงานที่มากกว่า (เฉลี่ยบ้าน 1 หลัง ประมาณ 100 ตร.ม. ใช้เวลาติดตั้ง 3 วัน ใช้จำนวนคนงาน 4 คน) ลดต้นทุนค่าฉาบปูน ด้วยเนื้อผิวผนังที่เรียบเนียน ทำให้ฉาบปูนหนาเพียง 4-5 มม. ไม่ต้องใช้เสาเอ็นและทับหลัง

Eco Friendly

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น เสียง ลดปัญหาขยะหน้างาน ลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมในเขตก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาขณะขนส่งมายังโครงการก่อสร้าง

Harmonious

ด้วยการควบคุมการผลิตจากระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้แผ่นผนัง C WALL มีความเรียบเสมอเท่ากันทุกแผ่น สะดวกต่อการติดตั้งระบบท่อน้ำและสายไฟฟ้าผ่านช่องภายในผนัง ทำให้ผนัง C WALL สวย เรียบ รองรับทุกสไตล์

จุดเด่นพิเศษ TLX-SHAPE (INNOVATIVE CONNECTOR)

TLX-SHAPE ตัวเข้ามุมแบบพิเศษ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดจากการคิดค้นจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของ C WALL ช่วยป้องกันการแตกร้าวในขั้นตอนการต่อผนังเข้ามุม ทำให้ผนังมีความสวยงาม และยังช่วยลดปัญหาการตัดชิ้นงานหน้างานการก่อสร้างอีกด้วย

รายละเอียดราคาสำหรับขนาดความหนา 75 MM.

รายละเอียดราคาสำหรับขนาดความหนา 90 MM.